Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

 3. 3
  Vragenhalfuur
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2), VVD raad (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Besluitenlijst van de raad van 12 februari 2024
 5. 5
  Mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2), VVD raad (2)

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Advies verhoging bijdrage gemeente gemeentepolis
  Focusbrief voor gemeenten van Alzheimer NL
  Jaarverslag Platform Duurzaam Montfoort 2023
  Lbr. 24-004 - Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder
  Lbr. 24-005 - Begrotingsadvies 2025-2028
  mail inwoner
  Reactie Ferm Werk op zienswijzen Kaderbrief 2025
  Zienswijze - H10H - Herijking RES U16

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Lijst ingekomen stukken en mededelingen 18-03-2024

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  Beantwoording schriftelijke vragen 31-01-2024
  Beantwoording schriftelijke vragen SGP, vervolg vragen posters op glasbakken
  Evaluatie parkeerfonds
  Herijking Vitaliteitsakkoord
  IPVA Brede SPUK
  Omgevingsvergunning buitenplans afwijken Achthoven Oost 13 Montfoort
  Privacybeleid gemeente 2024
  Voortgang decentralisatie Beschermd wonen
 7. 7
  Behandeling ingediende vragen (artikel 5.32 Reglement van orde)
 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2), VVD raad (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2024
 9. 9

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2)
  tegen
  VVD raad (2)

  Amendementen

  Titel
  algemene reserve ipv reserve baggeren
  stikstofkringloop
  stikstofuitstootreductie

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Circulair actieprogramma Montfoort
 10. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2), VVD raad (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Economische visie
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2)
  tegen
  Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), VVD raad (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Plan van Aanpak Onderzoekskader Windenergie
 12. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2), VVD raad (2)

  Amendementen

  Titel
  hockeyaccommodatie
  verlichting hockeyaccommodatie

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Hockeyaccommodatie Montfoort
 13. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2), VVD raad (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Instructie voor de griffier van de gemeente Montfoort
 14. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA raad (2), ChristenUnie raad (1), D66 raad (1), Inwonersbelangen Montfoort Linschoten raad (1), Lokaal Montfoort raad (4), Progressief Akkoord raad (2), SGP raad (2), VVD raad (2)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Verordening voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Montfoort 2024
 15. 16

 16. 17
  Moties vreemd
 17. 18
  Sluiting